4-Acres - Dorpsfeesten Warnsveld

4-Acres

4 – ACRES ontleent haar naam aan het dorpje waar ze hun thuishonk hebben: Vierakker. De muziek die 4 – ACRES maakt is een stijl met accenten van de early sixties. De meeste m uzikanten zijn ofwel geboren in de jaren zestig ofwel hebben ook hun roots in bands uit die tijd. In ieder geval hebben allen een uitgebreid bandverleden met uitschieters van punk tot klassiek. ”We houden het op onze beleving van de sixties”. 4 – ACRES bes taat uit: Roy Nolten : zang, Victor Macare : gitaar en zang, Veronique Nijkamp; keyboards en za ng, Edward Harmsen : drums en Fred de Lang e: bas